FR - NL - DE - EN
animation-musee.jpg
...

Het Museum van het Openbaar Vervoer van het Land van Luik

Dépots de tramsDit Museum opende zijn deuren in 1985, het jaar van het openbaar vervoer! Dat jaar is inderdaad de 100ste verjaardag van de NMVB (Nationale Maatschappij Voor Buurtspoorwegen), de 150ste verjaardag van de Belgische spoorwegen en de 50ste verjaardag van de elektrische tractie van de NMBS.

Het ministerie van Communicatie, de stedelijke vervoerbedrijven, de Nationale Maatschappij Voor Buurtspoorwegen (NMVB) willen hun geschiedenis valoriseren.

Dit is een ideaal moment voor de liefhebbers sinds vele jaren een project voor een museum gewijd aan het transport te Luik ontwikkelden. Inderdaad, sinds de jaren '60 benaderen gepassioneerden de verantwoordelijken van de openbare en private vervoerbedrijven om hen te vragen gedeclasseerd rijdend materieel te conserveren. Dit materieel had toen, voor die bedrijven, de waarde van benchmark prijs van schroot ...

Verenigingen van “verlichte” amateurs organiseren zich en redden dit industrieel erfgoed van de vernietiging, erfgoed dat vaak van Belgische oorsprong is en een ware getuigenis van een “savoir faire” van kwaliteit.

Inauguration du musée des transports en commun du pays de LiègeOp 25 april 1985 werd het museum officieel ingehuldigd door minister De Croo. De v.z.w. Museum van het Openbaar Vervoer Museum van het Land van Luik wordt opgericht. Haar leden zijn de maatschappij STIL (maatschappij voor intercommunaal vervoer van de regio Luik), de NMVB, het ministerie van Communicatie via de PTU (Bevordering van het stedelijk vervoer), het Musée de la Vie Wallonne, de BRD ( Belgische groep voor toeristische promotie en exploitatie van het spoorvervoer) en de AMUTRA (Vereniging voor het Tramway Museum). Op dat moment worden twaalf voertuigen getoond die hersteld werden op kosten van de PTU.

Het museum is gehuisvest in een voormalige tramremise van de STIL, die vrijgekomen is na de herstructurering van haar depots op het grondgebied van de stad Luik.

Het is geopend van april tot oktober, maar alleen in het weekend en op feestdagen. Amateurs lossen elkaar af om de permanenties te verzorgen. Het zijn de leden van de dienst public relations van de  STIL, die het dagelijks beheer van het museum waarnemen en die geleide bezoeken op aanvraag verzorgen.

In 1991, na de regionalisering van de sector, is men getuige van de vervoerbedrijven van Luik en Verviers en van de ontbinding van de Nationale Maatschappij Voor de Buurtspoorwegen. Zo ontstond de TEC Luik-Verviers, geïntegreerd in de TEC-groep, die het geheel van Wallonië bestrijkt.

Rachat du musée par la région wallonneTwee jaar later is de exploitatiemaatschappij TEC Luik-Verviers op zoek naar geld. Zij wil daarom haar ongebruikte depots verkopen evenals het museum. Gelukkig voor het museum zal het Waals Gewest de installaties verwerven.

Dank zij deze gewijzigde houding, de groeiende erkenning, de gewestelijke investeringen, de steun voor de inzet van twee mensen in het PRIME-project, alsmede de afsluiting van een erfpacht, kan het Museum zich voornemen een echte politiek van museaal beleid te voeren en nieuwe partners te zoeken.

Zeer snel ontwikkelen zich de volgende activiteiten : geleide bezoeken, animaties, toeristische bezoeken en oude bussen. In parallel daarmee verwerft het museum haar eigen inkomsten door het te huur aanbieden van ruimtes (cafetaria, auditorium) en van oude bussen voor evenementen.